KADERNOTA 2020

Financieel meerjarenbeeld

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo begroting 2019

37.688

104.711

1.140.821

1.677.456

1.677.456

Begrotingsbehandeling 2019 november 2018

-3.000

-3.045

-3.091

-3.137

-3.137

Algemene uitkering circulaire september 2018

31.783

173.788

26.042

108.750

108.750

Gevolgen raadsvergadering tot en met december 2018

-220.302

-415.852

-415.852

-400.852

-400.852

Gevolgen eerste Tussenrapportage 2019

-909.483

-687.517

-690.933

-629.452

-629.452

Ontwikkelingen 2020 (blz. 52)

827.915

1.230.042

1.659.741

2.209.155

Prognose meerjarenbegroting 2020-2023

-1.063.314

0

1.287.029

2.412.506

2.961.920

ga terug