KADERNOTA 2020

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Thema

Speerpunten 2020

Onderwijs

Faciliteren IKC in wijken en dorpen

Maatschappelijke stages voor jongeren

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Faciliteren IKC in wijken en dorpen
We stemmen het aanbod van onderwijshuisvesting en –inhoud verder af op de behoefte. In 2020:

  • wordt gestart met de bouw van een kindcentrum in Altweerterheide;
  • wordt het gebouw van het Kwadrant aan de Thornstraat aan onderwijs onttrokken en kan het techniekplein zelfstandig functioneren;
  • is huisvesting voor VSO De Maaskei gerealiseerd en in gebruik genomen;
  • Kinderopvang Humanitas, nu gehuisvest in wijkgebouw De Spil, is geïntegreerd in de OBS Molenakker;
  • De Koalaschool is gesloten en Nederlandstalig onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden.

Onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages
Voor de periode 2019-2022 is er een hoog ambitieniveau op het gebied van onderwijs. Goed onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Weert doet daarom veel meer dan scholen bouwen.

In 2019 is een start gemaakt door ons te oriënteren in het onderwijsveld. Welke ideeën leven er, welke kansen pakken we op. In 2020 gaan we concreet aan de slag. We maken extra geld vrij voor nieuwe initiatieven met als doel het onderwijs en de kinderopvang in Weert te versterken. We streven ernaar maatschappelijke stages opnieuw in te voeren in het schooljaar 2020-2021. Activiteiten uit de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd worden voortgezet en geïntensiveerd. Diversiteit in onderwijsaanbod wordt gestimuleerd in samenwerking met bestaande onderwijskoepels en nieuwe initiatieven.

ga terug