KADERNOTA 2020

Inleiding

Voor de samenstelling van de begroting 2020 inclusief meerjarenramingen tot en met 2023 worden, zoals gebruikelijk, kaders en uitgangspunten opgesteld.

Er wordt beschreven welke beleidsmatige uitgangspunten van toepassing zijn bij de bepaling van de diverse te hanteren percentages.
In de bijlagen op pagina 73 is een tabel opgenomen waarin alle percentages bij elkaar zijn gebracht.

ga terug