KADERNOTA 2020

Inleiding

In dit onderdeel van de Kadernota wordt ingegaan op het onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke leges en de heffingen.
Daarnaast wordt inzicht gegeven in het (meerjarig) verloop van het weerstandsvermogen van de gemeente Weert.

ga terug