KADERNOTA 2020

Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2020 - 2023

Nr

Omschrijving vervangingsinvestering

Investering

afschr termijn

Expl. kosten

Jaarlast 2020

Jaarlast 2021

Jaarlast 2022

Jaarlast 2023

Pr.

Rentepercentage 2020 is:

0,5%

1

Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018)

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

5

2

Vervanging restant theaterverlichting

60.250

10

6.326

6.326

6.326

6.326

5

3

VRI Kazernelaan

150.000

20

8.250

8.250

8.250

8.250

2

4

Computerapparatuur (i-pads) raadsleden

50.000

4

12.750

12.750

9

5

Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)

40.000

3

13.533

13.533

13.533

0

overhead

Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)

13.533

13.533

13.533

overhead

Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)

13.533

13.533

overhead

Vervanging mobiele telefoons (jaarlijks 1/3 deel)

13.533

overhead

6

2 Elektrische bestelauto's

53.000

8

6.890

6.890

6.890

6.890

2

7

Technische installaties zwembad 2020

176.350

15

12.638

12.638

12.638

12.638

5

Technische installaties zwembad 2021

212.717

15

15.245

15.245

15.245

5

Technische installaties zwembad 2022

200.843

15

14.394

14.394

5

Technische installaties zwembad 2023

204.797

15

14.677

5

8

Bouwkundig onderhoud zwembad 2020

28.636

25

1.289

1.289

1.289

1.289

5

Bouwkundig onderhoud zwembad 2021

22.242

25

1.001

1.001

1.001

5

Bouwkundig onderhoud zwembad 2022

23.824

25

1.072

1.072

5

Bouwkundig onderhoud zwembad 2023

21.873

25

984

5

9

Vervanging systeem intranet 2021

20.000

5

4.100

4.100

4.100

overhead

10

Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth. Aan de Bron

32.000

15

2.293

2.293

2.293

2.293

5

11

Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV

13.000

7

1.922

1.922

1.922

1.922

overhead

12

Upgrade parkeerautomaten ( fysieke vervanging )

110.000

8

4.500

18.800

18.800

18.800

18.800

2

13

Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021)

41.000

5

8.405

8.405

8.405

8.405

2

Parkeren: video's en camera's (gefaseerd 2020/2021)

41.000

5

8.405

8.405

8.405

2

14

Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven

35.000

15

2.508

2.508

2.508

2.508

5

15

Meetbus GEO medewerkers 2021

30.000

5

6.150

6.150

6.150

overhead

16

Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingsveld MMC

300.000

12

26.500

26.500

26.500

26.500

5

17

Applicatie bestemmingsplannen

25.000

5

5.125

5.125

5.125

5.125

overhead

18

BAG-applicatie

225.000

5

46.125

46.125

46.125

overhead

19

Fietsen BOA's (10 stuks)

20.000

5

4.100

4.100

4.100

4.100

1

20

Geluidsinstallatie De Bosuil

115.000

10

12.075

12.075

12.075

12.075

5

21

Revitalisering sportpark Boshoven fase 2020

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

5

22

Onderhoud/ inrichting binnensportaccommodaties

171.350

20

9.424

9.424

9.424

9.424

5

23

Toplaagrenovaties (kunst)grasvelden en inrichting o.a. SV Laar)

1.148.700

25

51.692

51.692

51.692

5

24

Applicatie ondersteuning verkiezingen

20.000

4

5.000

10.100

10.100

10.100

9

25

Materieel gladheidsbestrijding

120.000

9

9.000

22.933

22.933

22.933

22.933

2

26

Investeringen parkeren:

- Intercomcentrales

37.000

10

3.885

3.885

3.885

3.885

2

- CO2 en LPG detectie

17.000

10

1.785

1.785

1.785

1.785

2

- TIP units

32.000

10

3.360

3.360

3.360

3.360

2

- KTH en overzichtscamera

14.000

10

1.470

1.470

1.470

1.470

2

- Vervanging verlichtingsarmaturen (LED)

87.000

25

3.915

3.915

3.915

3.915

2

27

Groot onderhoud algemene begraafplaats

40.000

40.000

9

Ten laste van Algemene reserve

-40.000

9

Totaal

247.428

403.779

445.529

461.190

Beschikbaar budget

223.000

446.000

669.000

892.000

Over/onderschrijding

-24.428

42.221

223.471

430.810

Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:

A. Gemeentelijk Rioleringsplan

Riolering cf. GRP (fase 2020):

2.766.000

2.766.000

7

B. Reiniging

Ondergrondse inzamelstations - 2020

5.656

5.656

5.656

5.656

7

Ondergrondse inzamelstations - 2021

5.656

5.656

5.656

7

Ondergrondse inzamelstations - 2022

5.656

5.656

7

Ondergrondse inzamelstations - 2023

5.656

7

Glasbakken - 2020

50.000

15

3.583

3.583

3.583

3.583

7

Glasbakken - 2021

3.583

3.583

3.583

7

Glasbakken - 2022

3.583

3.583

7

Glasbakken - 2023

3.583

7

9.239

18.479

27.718

36.957

C. Sportaccommodaties ( R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport )

Opwikkelbanden sporthal de Grenslibel

1.300

1.300

1.300

5

0

1.300

1.300

1.300

ga terug