KADERNOTA 2020

Uitgangspunten begroting 2020

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Dynamisch begroten.
  • Salarismutatie.
  • Prijsmutatie.
  • Opzet ramingen begroting 2020 en meerjarenramingen.
  • Tarievenbeleid en leges.
  • Rentepercentages.
ga terug