KADERNOTA 2020

De Kadernota 2020 met daarin al een vooruitblik over het beleid dat in de begroting 2020 verder uitgewerkt wordt, is op deze site te vinden.
Hiermee zetten we de volgende stap in het online presenteren.