KADERNOTA 2020

Totaaloverzicht financiële gevolgen diverse onderdelen

Ontwikkeling Financiën 2020-2023

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo begroting stand 13 maart 2019

-153.831

-140.398

747.920

1.382.217

1.382.217

Gevolgen eerste Tussenrapportage 2019

-909.483

-687.517

-690.933

-629.452

-629.452

SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2019

-1.063.314

-827.915

56.987

752.765

752.765

Gevolgen diverse uitgangspunten 2020 o.a. loon- en prijsstijgingen

- Algemene uitkering

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

- Personeelslasten

-80.475

-108.560

-139.015

-782.075

- OZB inclusief areaaluitbreidingen

335.000

410.000

525.000

805.000

- Overige belastingen

12.300

18.475

24.900

59.000

- Parkeren(abonnementen)

8.604

15.946

23.435

31.074

- Huren en pachten

2.440

2.485

2.525

5.060

-Autonome prijsstijgingen

-10.000

-20.000

-30.000

-280.000

Structurele doorwerking prioriteiten

-15.850

-74.650

-133.450

Personeels prioriteiten

-161.500

-194.000

-194.000

-194.000

Budget vervangingsinvesteringen

-24.428

-24.428

-24.428

-247.428

Veiligheidsregio Limburg-Noord ; aanpak paraatheid Brandweer Limburg-Noord

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bijdrage ruimte voor ruimte Boswaard (incidenteel)

400.000

400.000

400.000

400.000

Temporisering WinD taakstelling m.i.v. 2023

1.000.000

Beschikbaar houden begrotingssaldo 2020 i.v.m. diverse p.m. posten prioriteiten

-54.026

-54.026

-54.026

-54.026

SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2020

0

827.915

1.230.042

1.659.741

2.209.155

GEPROGNOSTICEERD BEGROTINGSSALDO

-1.063.314

0

1.287.029

2.412.506

2.961.920

ga terug