KADERNOTA 2020

Openbare orde en veiligheid

Prioriteiten

Prioriteiten

Investering

Lasten

I/S

Bibobcoördinator

77.000

S

Senior BOA (2020 half jaar 32.500)

65.000

S

Toelichting prioriteiten

Bibobcoördinator
Wat willen we bereiken?
In de praktijk worden we steeds vaker geconfronteerd met ondermijningszaken. Om meer grip en regie te krijgen op ondermijning is het van belang dat we expertise en specialisme gaan opbouwen in de uitvoering op het ondermijningsbeeld door middel van de bibobtoets. Een betere vuist maken tegen ondermijning en criminaliteit in Weert bestrijden. Ondermijning kent geen gemeentegrenzen dus ook de samenwerking binnen de driehoek versterken. De wetswijziging Bibob zal eraan bijdragen dat de reikwijdte van ondermijning wordt uitgebreid en daarmee komt er meer werk af op de gemeente. De ondermijningswet die binnenkort van kracht wordt zal meer werk opleveren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Aanstellen van een bibobcoördinator

Wat mag het kosten?
€ 77.000,--

Senior BOA
Wat willen we bereiken?
Om uitvoering te geven aan het wijkgericht werken van onze BOA’s is er voldoende capaciteit nodig. Via het knelpuntenbudget wordt het boa team al versterkt. Om geheel uitvoering te kunnen geven aan onze ambitie is er nog 1 fte senior BOA noodzakelijk. Door de aanwezigheid van de BOA’s in de wijken kunnen zij proactief leefbaarheidsproblematiek oppakken en daarmee een veilig woon- en leefklimaat bevorderen. Door de opbouw van een informatienetwerk binnen de wijken kunnen we hun aanwezigheid gerichter inzetten.

Wat gaan we daarvoor doen?
Aanstellen van een senior BOA.

Wat mag het kosten?
€ 65.000,-- per jaar. Voor 2020 gaan we er van uit dat pas in de tweede helft van het jaar daadwerkelijk indienstneming plaats vindt.

ga terug