KADERNOTA 2020

Onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Onderwijs

Aanbod onderwijshuisvesting afstemmen op demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages

Gebouw Het Kwadrant (Thornstraat) is feitelijk aan onderwijs onttrokken en Techniekplein kan zelfstandig functioneren

Huisvesting van VSO De Maaskei is gerealiseerd en in gebruik genomen

Gebruik van Kinderopvang Humanitas van de Spil is geïntegreerd in leegstand van OBS Molenakker

Koalaschool is gesloten en het Nederlandstalig onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden

Het scholenplan LVO wordt toegepast

Initiatieven nieuwe scholen/ onderwijsvormen zijn opgepakt

Bouw kindcentrum in Altweerterheide is gestart

Invoeren maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages zijn ingevoerd

Stimuleren experimenten onderwijs

Onderwijsexperimenten zijn in uitvoering c.q. uitgevoerd

ga terug