KADERNOTA 2020

Zorg, inkomen en participatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Monitoring sociaal domein

Sturen op het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten voor de inwoners

Inzichten in meerjarige trends en effecten van beleid via monitor voor het sociaal domein.

Zelfredzaamheid

Iedere inwoner is in staat om zijn eigen leven vorm te geven en voor zichzelf en voor anderen te zorgen

Inwoners zijn gefaciliteerd door toegankelijke informatie, stevige basisvoorzieningen en goede verwijzing als dat nodig is

De positie van mantelzorgers versterken

Overbelaste mantelzorgers zijn in beeld. Toename gebruik steunpunt mantelzorg

Jeugdigen voorbereiden op een financieel zelfredzaam leven

Genomen maatregelen om jeugdigen in Weert bewuste financiële keuzes te laten maken, waardoor zij minder vaak in financiële problemen komen

Inwoners worden gefaciliteerd mee te doen. Iedere inwoner moet volwaardig kunnen participeren

Vastgesteld plan Positieve Gezondheid

Zorg en ondersteuning

Basis aan voorzieningen is helder en op orde

Genomen maatregelen ter invoering van Wet Verplichte GGZ en ter voorbereiding op nieuw verdeelmodel MO/BW

Minder kinderen zijn afhankelijk van hulp

Toegankelijke en sterke basisvoorzieningen (waaronder naschoolse arrangementen) waardoor kinderen gelijke ontwikkelingskansen hebben

Verschuiving van tweede naar eerstelijns zorg en ondersteuning. Normaliserende ondersteuning (demedicaliseren)

Minder verwijzingen naar tweedelijns zorg

Dementievriendelijke gemeente

Genomen maatregelen om inwoners en professionals in staat te stellen om dementie te herkennen en ermee om te gaan.

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Inwoners hebben een groter sociaal netwerk

Genomen maatregelen om inwoners te helpen om een groter sociaal netwerk te krijgen

Bestrijding van armoede in Weert

Uitgevoerd werkplan 2020

Ontwikkeling Weert-Zuid

Bieden van een toekomstbestendige huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid

De raad heeft een besluit genomen over de best passende huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid op basis van een afgerond onderzoek (scenariostudie) hiernaar

ga terug