KADERNOTA 2020

Verkeer, vervoer & waterstaat

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Verkeer en vervoer

Verbeteren verkeersveiligheid

Aantal ernstige ongevallen verminderen

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

Vergroten bereikbaarheid

Personenvervoer mogelijk maken tussen Weert en Antwerpen

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur Ringbanen

ga terug