KADERNOTA 2020

Economische zaken en promotie

Prioriteiten

Prioriteiten

Investering

Lasten

I/S

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk onderzoek

10.000

I

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk investering

20.000

900

S

Samenwerking grensgebied de Kempen

25.000

I

algemene reserve

Toelichting prioriteiten

Opwaardering PDV-locatie Moesdijk
Wat willen we bereiken?
Economische zaken en promotie, hierin is aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen, een van de actiepunten is bezien op welke wijze het kwaliteitsniveau van groen en grijs kan worden verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een beeldkwaliteitsplan maken voor het opwaarderen van de buitenruimten, deels openbare ruimte en deels op de private bedrijfspercelen, zodat de uitstraling van het gebied op een hoger niveau wordt gebracht. Tevens worden middelen gevraagd voor de uitvoering van het gemeentelijk aandeel van de opwaardering.

Wat mag het kosten?
Onderzoek € 10.000,-- en investering € 20.000,-- in 2020 en investering van € 70.000,-- in 2021.

Samenwerking grensgebied de Kempen
Wat willen we bereiken?
Gebiedsgerichte aanpak en samenwerking over zowel gemeente-, provinciale- als landsgrenzen heen. Intensieve gebiedsgerichte samenwerking en netwerksamenwerking, grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme, cultuurhistorie, economie en mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?
Zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief samenwerken om grensoverschrijdende projecten te initiëren. Denk hierbij aan de multimodale haven, recreatieve brugverbinding over de Zuid Willemsvaart en Kempenweg en optimaliseren van grensoverschrijdende routestructuren.

Wat mag het kosten?
Het werkbudget van € 25.000,-- is bedoeld voor het proces om een impuls te geven aan (grensoverschrijdende) projecten die anders niet van de grond en nu wel uitgevoerd kunnen worden.

ga terug