KADERNOTA 2020

Trends en ontwikkelingen

Sociaal domein

2020 wordt het zesde jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorgtaken in het sociaal domein. We kunnen terugblikken op een geslaagde transitieperiode. Door de demografische ontwikkelingen zijn er steeds meer inwoners met een hulp- of ondersteuningsbehoefte. Om hierop te anticiperen bouwen we samen met Nederweert en Leudal aan een eigentijds en toekomstbestendig stelsel.
In 2021 wordt de integratie-uitkering sociaal domein herijkt. Het is de vraag of dit budget, in combinatie met een toenemende vraag én een nieuw zorgstelsel in opbouw, de komende jaren toereikend zal zijn. Ook komen er nieuwe zorgtaken (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) op ons af. Omdat het afbreukrisico groot is blijft de behoefte om "in control" te zijn aanwezig.

ga terug