KADERNOTA 2020

Trends en ontwikkelingen

Leefomgeving

Het besef dat kunst en cultuur steeds meer van waarde is binnen ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema’s groeit. Nu detailhandel als trekker voor de binnenstad aan invloed verliest, is de cultuurfunctie van essentieel belang als publiekstrekker en daardoor een belangrijke economische factor. Het positieve effect van kunst en cultuur op de aantrekkelijkheid van de stad wordt steeds beter zichtbaar.

De afgelopen jaren is er op veiligheidsgebied veel gebeurd. De klassieke criminaliteitsvormen laten nog steeds een daling zien, maar verdwijnen niet en er komen nieuwe vormen van criminaliteit en overlast bij. Zowel de klassieke als de nieuwe vormen van criminaliteit en overlast vergen een integrale aanpak. Opsporing, openbare orde, handhaving, maar ook bestuurlijke handhaving en zorg moeten hand in hand gaan en in verbinding staan met maatschappelijke netwerken én ondersteund worden door de technieken van vandaag en morgen. Openbaar Ministerie, politie en lokaal bestuur trekken meer dan ooit samen op om de complexe maatschappelijke problematiek te bestrijden.

Het autoverkeer neemt de komende jaren toe. Hierdoor neemt de vertraging op de belangrijke wegen rondom, maar ook in Weert zelf toe. Verder verandert de wereld van de mobiliteit razendsnel. Niet alleen de techniek (onder andere zelfrijdende auto’s, E-bikes, elektrische auto’s en schepen), maar ook de wijze van verplaatsen verandert (onder andere deelsystemen en wensbussen). Weert staat open voor dit soort ontwikkelingen en initiatieven waarbij we inspelen op en rekening houden met de behoefte van de inwoners, werknemers en bezoekers.

ga terug