KADERNOTA 2020

Uitgangspunten begroting 2020

Prijsmutatie

Bij het opstellen van de begroting wordt bij budgetten, die daarvoor in aanmerking komen, rekening gehouden met de jaarlijkse prijsmutatie.  
Volgens de meest recente ramingen van het CPB van december 2018 (inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex) is de gemiddelde prijsmutatie in 2019 naar verwachting 2,4%.
Voor ontwikkelingen na 2019 publiceert het CPB nog geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2020 op 2,4% te stellen.

Op grond van bovenstaande geldt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2020:

  • 2019 ten opzichte van 2018:   2,4%
  • 2020 ten opzichte van 2019:   2,4%